( )     Cultural          Dialectics
Connecting Cultures

Interculturele communicatie:    Nederland en Polen  training en advies 

Ondernemen in Polen

Polen is één van de belangrijkste groei-economieën binnen de eurozone. Het land kent een hoogopgeleide beroepsbevolking, een grote afzetmarkt en een gunstig fiscaal klimaat. Toch keren veel Nederlandse ondernemers teleurgesteld uit het land terug.

Ondernemen in Polen vereist een gedegen voorbereiding en professionele begeleiding. Kennis van de Poolse cultuur en mentaliteit is noodzakelijk om goede B2B-relaties op te bouwen en te behouden.

Begeleiden en coachen van Poolse werknemers

Binnen Nederland hebben we steeds meer te maken met Poolse arbeidsmigranten. Bij het begeleiden van deze migranten is het belangrijk kennis te hebben van hun cultureel verwachtingspatroon en uw managementstijl daarop aan te passen.

Training omgaan met cultuurverschillen Nederland en Polen

Tijdens een softskill-training krijgt u inzicht in de Poolse culturele context en de cultuurverschillen tussen Nederland en Polen. De training is geschikt voor alle professionals die B2B-contacten onderhouden in Polen of binnen de Nederlandse context te maken hebben met Poolse werknemers.

De inhoud van de training wordt aangepast aan uw concrete behoeften. 

 

  • advice-advise-advisor-7096
  • armchairs-blur-business-296883_2
  • arm-business-empty-39393
  • continent-country-destination-269801_2