( )     Cultural          Dialectics
Connecting Cultures
 
 
 

Trainingen en workshops interculturele communicatie

Omgaan met cultuurverschillen

Wie in zijn werk te maken krijgt met cultuurverschillen zal over twee vaardigheden moeten beschikken. Hij moet in staat zijn het gedrag van de ander (en van zichzelf)  in de juiste context te plaatsen en hij zal daar adequaat op moeten kunnen reageren. 

Thema's die in de trainingen aan bod kunnen komen:

  • Hiërarchie versus gelijkheid
  • Coaching versus sturing
  • Micro- versus macromanagement
  • Intrinsieke versus extrinsieke motivatie
  • Expliciete versus impliciete communicatiestijl
  • Contact versus contract
  • Schuld versus schaamte
  • Collectivisme versus individualisme

De trainingen zijn geschikt voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met cultuurverschillen. Ze kunnen op locatie of in-company worden gegeven.

●  Omgaan met cultuurverschillen tussen Polen en Nederland

Klik hier voor meer informatie.