( )     Cultural          Dialectics
Connecting Cultures

Over Cultural Dialectics - interculturele communicatie

Het doel van Cultural dialectics is om professionals betaalbare en kwalitatief hoogwaardige trainingen aan te bieden die erop gericht zijn om de communicatie met partners, klanten en werknemers met een Poolse achtergrond zo soepel mogelijk te laten te verlopen. 

De trainingen van Cultural Dialectics zijn:

Dialectisch

  • In de beschrijving van andere culturen worden onze eigen culturele modellen zichtbaar. Cultuur is niet alleen iets waarover we spreken, maar allereerst iets van waaruit wij spreken.
  • Een cultureel bepaalde handeling is te begrijpen als inzichtelijk wordt gemaakt wat deze handeling verbergt. Tijdens een training interculturele communicatie wordt dit 'verborgen' domein weer openbaar gemaakt. Hierdoor kunnen misvattingen, vertrouwensbreuken en conflicten worden voorkomen.

Paradigmatisch

  • In de trainingen van Cultural Dialectics worden cultureel bepaalde overtuigingen en handelingen in hun samenhang behandeld. Hierdoor kunnen de deelnemers na afloop aan een grote diversiteit van verschijnselen betekenis geven.

Maatwerk

  • Het is belangrijk dat de training aansluit bij de doelstellingen van uw bedrijf of organisatie. Daarom gaan we samen met u op zoek naar de juiste vorm en inhoud, zodat u het maximale uit de training haalt.

Toepasbaar

  • Cultural awareness moet kunnen leiden tot aanpassing van het gedrag.